Anthology 2018

ENG:

Date: March 2018

Type: Posters and publications

Size: Posters, posterzine A3, Anthology book A5

Methods:  Screenprinting for posters, risograph for posterzine, digital printing for book


This project was done in two parts: team and individual parts.

As a team we designed and published the second Anthology book for the BA English Literature and BA Creative Writing department.

I also individually responded visually to one of the essays included in the Anthology. The text was about London coffee houses in the 17th and 18 the century and how they shaped the society and social structures. The idea for the imagery came from the milk foam in coffee and its bubble structure. And so the concept of bubbles and social structures and networks was born!

I created a set of posters and a zine as a response to the essay. One of my poster designs was featured in the Anthology book with the essay.

Additionally, as a separate design element I created a chapter divider for one of the chapters in the book.

FI:

Päivämäärä: Maalsikuu 2018

Tyyppi: Julisteet ja julkaisut

Koko: Julisteet, posterzine A3, Anthologhy-kirja A5

Menetelmät: Julisteet silkkipainatuksella, posterzine (juliste-julkaisu) risografialla, kirja digipanatuksella

Tämä projekti tehtiin kahdessa osassa: tiiminä ja itsenäisesti.

Suunnittelimme ja julkaisimme tiiminä toisen Anthology-kirjan englanninkielen kirjallisuuden ja luovan kirjoittamisen osastolle.

Itsenäisenä osana projektia suunnittelin ja visualisoin yhden kirjassa mukana olevan esseen. Kyseinen teksti kertoi Lontoon kahviloista 1600- ja 1700-luvuilla ja kuinka ne muokkasivat yhteiskuntaa ja sosiaalisia rakenteita. Idea julistekuviin syntyi kahvin maitovaahdosta ja sen kuplarakenteesta. Ja niin konsepti kuplista ja sosiaalisten rakenteista / yhteyksistä sai alkunsa!

Loin sarjan julisteita ja posterzineen vastauksena esseeseen. Yksi julistekuvistani oli esillä Anthology-kirjassa esseen yhteydessä. 

Lisäksi erillisenä designelementtinä loin luvunjakajan yhdelle kirjan luvuista

Posters

CHAPTER DIVIDER & MY poster design in the book

Zine