Kids’ Clothes

ENG: This has been an ongoing personal project which started in October 2019. Becoming a mother and working in a print production company inspired me to start creating an portfolio of digital illustrations and designs for children’s clothes.

FI: Tämä on ohella jatkuva henkilökohtainen projekti, joka alkoi lokakuussa 2019. Äidiksi tulo ja työskentely painotuotantoyrityksessä inspiroivat minua alkamaan kehittää kuvituksia lastenvaatteita varten.