Material | Process | Print

Date: December 2017

Type: Publication

Size: A4

Method: Different printing methos, Wire-o bindin

This was a collective studio project which demonstrates different materials, processes and printing methods. It consists of sets of 5 pages from each student. Cover design by me.

The five pages in the book designed and produced by me demonstrate how paper folding can be used to enhance publications or print materials.

Päivämäärä: Joulukuu 2017

Tyyppi: Julkaisu

Koko: A4

Menetelmä: Erilaiset painomenetelmät, kierresidonta

Tämä oli yhteistyönä toteutettu studioprojekti, joka demostroi eri materiaaleja, painomenetelmiä ja prosesseja. Julkaisu koostuu jokaisen opiskelijan suunnittelemasta viidestä sivusta. Kansi on minun suunnittelema.

Minun suunnittelemat ja valmistamat sivut demonstroivat kuinka paperin taittelua voidaan käyttää osana  julkaisuja tai painotuotteita kiinnostavuuden lisäämiseksi.