Seasons Magazine

ENG:

Final Major Project (BA Graphic Design)

Date: May 2018

Type: Publication, postcards, web design, social media, content writing, photography

Size: A4, 40 pages

This was my Final Major Project in the BA Graphic Design degree. I created an independent magazine that explores the cycle of a year in Finland, a website, an Instagram account and postcards to go with the magazine. Also all of the photographs presented in the magazine are my own work. For the articles, I asked people close to me to write short texts about their own experiences. I then edited the texts to form the final articles for the magazine.

The magazine was born as a result of travelling and living abroad which has made me see how special seasons are. It has opened my eyes to the differences, the uniqueness and little things that I didn’t stop to look at before. It also inspired the idea: Why not document the year in different places and put it on pages of a magazine! This way the special moments of the seasons won’t have to only exist in memories or occasional photos on your phone or Instagram feed.

As a concept, SEASONS could be a biannual publication that, in each issue, explores the cycle of a year in a different place in the world. A year is full of nature, culture and customs that differ from place to place. Each issue of Seasons would contain interviews with local people and visitors and photography of the country’s seasons and seasonal traditions.

FI:

Päättötyö (BA graafinen suunnittelu)

Päivämäärä: toukokuu 2018

Tyyppi: Julkaisu, postikortit, web design, sosiaalinen media, valokuvaus, sisällöntuotanto

Koko: A4, 40 sivua

Tämä oli päättötyöni graafisen suunnittelun tutkinnossa. Suunnittelin ja loin lehden, joka käsittelee vuoden sykliä Suomessa. Lehden ohelle kehitin sille nettisivut, Instagram-tilin ja postikortteja. Lehdessä esiintyvät valokuvat ovat myös omaa tuotantoani. Lehden artikkeleita varten pyysin henkilöitä lähipiiristäni kirjoittamaan omista kokemuksistaan pieniä tekstejä, joita muokaamalla kokosin valmiit artikkelit.

Lehti syntyi ulkomailla matkustamisen ja asumisen seurauksena. Se on saanut minut näkemään kuinka erityisiä vuodenajat ovat. Matkustelu on avannut silmäni eroille, ainutlaatuisuudelle ja pienille asioille, joita en pysähtynyt tarkastelemaan aiemmin. Se inspiroi myös ajatusta: Miksi en dokumentoisi vuodenaikoja ja laittaisi kaiken lehden sivuille! Näin vuodenaikojen erityisiä hetkiä ei tarvitse pitää vain muistoissa tai satunnaisissa valokuvissa puhelimessasi tai Instagram-seinällä.

Konseptina SEASONS voisi olla kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu. Jokainen numerossa käsittelisi vuoden sykliä eri paikassa maailmalla. Vuosi on täynnä luontoa, kulttuuria ja tapoja, jotka vaihtelevat paikasta toiseen. Jokainen Seasons-numero sisältäisi haastatteluja paikallisten ihmisten ja vierailijoiden kanssa sekä valokuvia maan luonnosta ja vuodenaikoihin liittyvistä tavoista.

Covers of Next issues

Postcards